Kapitalforeningen
TRP-Invest


Rapporter
  Årsrapport 2017
  Årsrapport 2016
  Halvårsrapport 2016
  Årsrapport 2015
  Halvårsrapport 2015
  Årsrapport 2014
  Halvårsrapport 2014
  Årsrapport 2013
  Halvårsrapport 2013
  Årsrapport 2012
Beholdningsoversigt 2012
  Halvårsrapport 2012
  Årsrapport 2011
  Halvårsrapport 2011
 

 
Generalforsamling
2018
    Protokol – 11. april 2018
    Indkaldelse
2017
    Protokol
2016
    Protokol
2015
    Protokol
2014
    Protokol
2013
    Protokol
2012
    Protokol
2011
    Protokol
2010
  Referat
2009
  Referat
 
Ekstraordinær generalforsamling
2014
  Protokol
2009
  Protokol
 

 
Vedtægter
 

 
Investoroplysninger og Væsentlig investorinformation
    Investoroplysning – Global High Yield Bonds – 24. August 2017
Væsentlig investorinformation
 

 
Det er foreningens formål fra en videre kreds at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med kapitel 15 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler.

Afdelingen investerer primært i amerikanske erhvervsobligationer eller præferenceaktier, der er handlet eller noteret i USA. Kreditvurderingen af disse værdipapirer vil på investeringstidspunktet primært være i området BB+ til CCC+ hos Standard & Poor’s (S&P) eller tilsvarende hos Moody's eller et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.
 

Foreningen administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1 – 3, 1780 København V.
Kontakt til foreningen kan ske på ovenstående adresse eller på mailadressen npa.adm@nykredit.dk